Concurs pentru ocuparea postului Guard

SKM_22721051912320

Pentru relatii suplimentare : tel:0265/716312 sau 0265/716374 persoana de contact Andone Gina.

Bibliografia pentru concurs:

  1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Ordinul 119/4 februarie 2014 privind aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr.53/2003, actualizata Codul Muncii raspunderea disciplinara art.247-252.
  4. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
  5. Legea 307/2006, apararea impotriva incendiilor;

Bibliografia pentru concurs este afisata la sediul Primariei Ideciu de Jos si pe site-ul primariei.

Nota: la studierea actelor normative din bibliografie , candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor de concurs.

Anuntul de examen este afisat pe pagina de internet a Primariei Comunei  Ideciu de Jos, judetul Mures si la avizierul institutiei.

Relatii suplimentare la sediul Primariei Comunei Ideciu de Jos, telefon :0265-716312, fax 0265-716374, e-mail:ideciu@cjmures.ro.