Acordare indemnizație handicap

Acte necesare:

– cerere;
– copie C.N./ B.I. /C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al  acesteia;
– copie certificat de încadrare în grad de handicap;
– copie hotărâre judecătorească, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie şi s-a instituit tutela;
– acordul cu optiunea indemnizatie de la DGASPC Mureș;
– cupon pensie in cazul pensionarilor;
– dosar plic;