Alocația de stat

Alocatia de stat pentru copii

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:
a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 84 lei, pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.

Acte necesare
– Cerere tip* ;
– Certificat naştere copil -original şi copie;
– B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;
– Dosar plic;
– Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;
– în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Observatii:
1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL
2. Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic sau la sediul D.A.C. Iasi, angajaţii Serviciului Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii pentru detalii.
3. IMPORTANT – La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

Alocatia de stat pentru copiii născuţi în U.E.

– Certificat naştere copil – copie şi original;
– Buletine /Carti identitate parinti – copie şi original;
– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar);
– Dosar plic;
– Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România;
– Anexa nr.1(formular european)*;
– Cerere tip*;
– Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent;
– Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent;

* formularele se găsesc la serviciul de asistență socială din cadrul instituției;