Concurs pentru ocuparea funcției de consilier asistent, clasa I

SKM_22721061608590

Descarca anunt >>

Bibliografia pentru concurs:

 1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare și completările ulterioare: titlul V, titlul VI, titlul VII ale părții a III-a, titlul I și titlul ÎI ale partiia VI-a;
 3. Ordonanata Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public  cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanță nr.28/2008 cu norme metodologice privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul 640/2007 – privind aprobarea metodologiei de întocmire, avizare și aprobare a documentațiilor necesare scoaterii în circuitul agricol/forestier, fără plata taxelor;
 8. Ordonanță Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petitiilor;
 9. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
 10. Ordonanță Guvernului nr.33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverintelor de către autoritatiile publice centrale și locale;
 11. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr.18/1991republicatăcu modificările și completările ulterioare;

Nota: la studierea actelor normative din bibliografie , candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor de concurs.

Relatii suplimentare la sediul Primariei Comunei Ideciu de Jos, telefon :0265-716312, fax 0265-716374, e-mail:ideciu@cjmures.ro.