Decizie de emitere a avizului de mediu

Agenţia pentru Protecția Mediului Mureș anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism aferent comunei Ideciu de Jos cu satele aparţinătoare – Ideciu de Jos, Ideciu de Sus, Deleni, jud. Mures, titular de plan COMUNA IDECIU DE JOS. Decizia de emitere a avizului de mediu se va afișa pe pagina de internet a APM Mures http://apmms.anpm.ro, la sediul titularului de plan şi la sediul APM Mures.