Formulare Stare Civila

Înregistrarea nașterii

Declarație de neînregistrare a nașterii (anexa 20)

Declarația părințiilor privind neînregistrarea nașterii copilului (anexa 21)

Declarație domiciliu copil NOU NASCUT (anexa 19)

Declarație dată de părinți cu privire la numele copilului când părinții sunt căsătoriți dar poartă nume de familie diferit.

Declarație de recunoașterea copilului de către tată (anexa 41).

Declarație neînregistrare naștere.

Înregistrarea căsătoriei

Cerere oficiere căsătorie în afara sediului primăriei

Cerere oficiere căsătorie înainte de împlinirea termenului de 10 zile

Cerere oficiere căsătorie în limba maternă

Cerere oficiere căsătorie la o altă primărie decât cea în a razei teritorială domicializă viitorii soți

Dovada încuvințării părinților

Declarație de luare la cunoștință despre starea sănătății soțiilor

Schimbarea de nume

Cerere de înscrierea mențiunii de schimbarea numelui pe cale administrativă pe actele de stare civilă

Cerere eliberare certificate nastere/căsătorie/deces

Cerere schimbare nume

Cerere publicare schimbare nume în Monitorul Oficial al României

Dovada luare la cunoștință schimbarea numelui

Transcrierea în registrele de stare civilă a certificatelor sau extraselor de deces eliberate de autoritățile străine cetățenilor români

Cerere eliberare certificat straini

Cerere pentru actualizarea livretului de familie

Cerere pentru înscrierea mențiunilor privind înregistrarea numelui prenumelui cu ortografi a limbii materne

Cerere pentru solicitarea livretului de familie

Cerere aprobare transcriere certificat de deces

Cerere eliberare certificate naștere/căsătorie/deces

Declarație nesolicitare transcriere

Cerere pentru eliberarea extrasului multilingv de naștere/căsătorie/deces

Cerere pentru rectificarea actului de naștere/căsătorie/deces

Cerere eliberare adeverință de naștere/căsătorie/deces

Transcrierea în registrele de stare civilă a certificatelor sau extraselor de căsătorie eliberate de autoritățile străine cetățenilor români

Cerere aprobare transcriere certificat de căsătorie

Cerere eliberare certificat străini

Declarație nesolicitare transcriere

Transcrierea in registrele de stare civila a certificatelor sau extraselor de nastere eliberate de autoritatile straine cetatenilor romani

Cerere eliberare certificat străini

Declarație nesolicitare transcriere

Declarație domiciliul copilului

Cerere pentru aprobare transcriere certificat sau extras de naștere/căsătorie/deces