HCL 2023

HCL 1 din 05.01.2023 privind acoperirea definitiva, din contul de excedent, a deficitului bugetului local al comunei Ideciu de Jos pe anul 2022

HCL 2 din 05.01.2023 privind aprobarea unui imprumut din contul de excedente pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaj între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare

HCL 3 din 05.01.2023 privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 in comuna Ideciu de Jos

HCL 4 din 05.01.2023 privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, respectiv aprobarea Regulamentului-cadru de instituire și implementare a instrumentului economic ,, plătește pe cât arunci” pentru serviciul de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023

HCL 5 din 05.01.2023 privind aderarea comunei Ideciu de Jos la Asociația Comunelor din România

HCL 6 din 31.01.2023 Privind aprobarea strategia anuale și a planului de achiziții publice la nivelul comunei Ideciu de Jos, județul Mureș, pentru anul 2023

HCL 7 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

HCL 8 din 31.05.2023 privind aprobarea destinației volumului de lemn pe picior pentru anul 2023

HCL 9 din 31.05.2023 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru Comuna Ideciu de Jos.

HCL 10 din 31.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din raza noastră teritorială, pentru anul școlar 2023-2024

HCL 11 din 31.01.2023 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind acțiunile de protocol a Consiliului Local al comunei Ideciu de Jos

HCL 12 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Ideciu de Jos pentru anul 2023

HCL 13 din 27.02.2023 privind modificarea și completarea HCL nr.87 din 26.11.2021 privind proiectul Construire grădiniță și creșă în localitatea Ideciu de Jos, județul Mureș

HCL 14 din 27.02.2023 privind aprobarea acordării îndemnizației lunare în conformitate cu art.42 din Legea nr. 448/2006 republicată pentru doamna PANGA RAFILA, domiciliată în Ideciu de Sus, nr. 80, județul Mureș

HCL 15 din 27.02.2023 privind aprobarea cheltuielilor aferente documentațiilor și lucrărilor conform Licenței de dare în administrarea pentru exploatare nr.23771/2021 – Anul II Contractual

HCL 16 din 27.02.2023 privind aprobarea închirierii suprafeței totale de 110,25 ha pășune proprietate privată a comunei Ideciu de jos, disponibilă la nivelul anului 2023 și inițierea procedurilor în vederea închiderii suprafețelor disponibile

HCL 17 din 27.02.2023 privind aprobarea sumei de 50.000 lei pentru SC STRAND IDECIU SRL în vederea achiziționării unor obiecte/materiale și lucrări pentru funcționarea Ștrandului cu apă sărată din localitatea Ideciu de Jos

HCL 18 din 27.02.2023 cu privire la aprobarea prețului de 139,07 lei/ha/an pentru cheltuieli de funcționare precum și lucrări silvice și a normativelor tehnice în vigoare pe anul 2023

HCL 19 din 13.03.2023 privind aprobarea sumei de 600 lei/lună reprezentând cheltuieli de mentenanță a investiției sistem de supraveghere video în comuna Ideciu de Jos

HCL 20 din 13.03.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos

HCL 21 din 13.03.2023 privind revocarea și radierea dreptului de administrare înscris în CF 936/II/Ideciu de Jos, nr. Top 290 în favoarea Of. PTTR Ideciu de Jos

HCL 22 din 03.04.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Comuna Ideciu de Jos, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

HCL 23 din 03.04.2023 privind aprobarea lotizării suprafețelor de pășune, proprietate privată a comunei Ideciu de Jos, disponibile la nivelul anului 2023

HCL 24 din 03.04.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 698 cu un volum de 555,01 mc

HCL 25 din 03.04.2023 privind aprobarea înscrierii în CF a comunei Ideciu de jos – domeniul public a Străzii nr. 5, cu o suprafață de 10.673 mp (drum spre pensiunea La Poienița) și Strada nr. 6 cu o suprafață de 22.275 mp (drum spre Cătun Bulei)

HCL 26 din 03.04.2023 privind aprobarea modificării parțiale și completarea Regulamentului local de urbanism aferent documentației Planului Urbanistic General al comunei Ideciu de Jos, aprobat prin HCL NR. 74/03.12.2002

HCL 27 din 26.04.2023 privind aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER al Asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior prin includerea teritoriului Comunei Ideciu de Jos în parteneriat Consiliul Local al Comunei Ideciu de Jos

HCL 28 din 26.04.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată a comunei Ideciu de Jos

HCL 29 din 26.04.2023 privind modificarea și completarea HCL nr.13 din 27.02.2023 privind proiectul Construire grădiniță și creșă în localitatea Ideciu de Jos, județul Mureș

HCL 30 din 19.05.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului pentru proiectul Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Ideciu de Jos, județul Mureș

HCL 31 din 31.05.2023 privind însușirea de către Consiliul Local a Inventarului domeniului public și privat al comunei Ideciu de Jos

HCL 32 din 31.05.2023 privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA INVEST MUREȘ”

HCL 33 din 31.05.2023 privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al SC STRAND IDECIU SRL

HCL 34 din 31.05.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 696 cu un volum de 116,70 mc

HCL 35 din 31.05.2023 privind aprobarea elaborării PUZ pentru Construire stație de distrubuție carburanți și spășătorie auto pentru SC OMV OIL SRL, cu sediul în Sat Iod, nr 1/F, județul Mureș

HCL 36 din 31.05.2023 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.36/30.04.2001, HCL nr.47/15.12.2016, HCL nr.61/01.08.2018 și HCL 51/19.08.2021 privind completarea la INVENTARUL bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ideciu de Jos, județul Mureș cu terenul care face legătura între Strada nr. 6 și Hâța Ciurzii, în vederea construirii uni Parc Fotovoltaic

HCL 37 din 31.05.2023 privind aprobarea construirii unui Parc Fotovoltaic, în localitatea Ideciu de Jos, comuna Ideciu de Jos, județul Mureș, proprietar Comuna Ideciu de Jos

HCL 38 din 31.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos

HCL 39 din 31.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.259.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscale-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HCL 40 din 31.05.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 6 din 31.01.2023 privind aprobarea Strategiei anuale și a Planului de achiziții publice la nivelul comunei Ideciu de Jos, județul Mureș, pentru anul 2023

HCL 41 din 31.05.2023 privind aprobarea investiției – Construire teren de sport

HCL 42 din 31.05.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Canalizarea apei menajere în localitatea Ideciu de Jos și Ideciu de Sus, județul Mureș

HCL 43 din 31.05.2023 privind înregistrarea UAT Ideciu de Jos în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cardul bancar și implicit înrolarea în sistemul ..Ghișeul.ro”

HCL 44 din 26.06.2023 privind aprobarea acordării îndemnizației lunare în conformitate cu art.42 din Legea nr.448/2006 republicată pentru doamna FLOREA IOANA, domiciliată în Ideciu de Jos, nr. 199, județul Mureș

HCL 45 din 26.06.2023 privinf aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării la nivel local al procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, pentru anul școlar 2023-2024/2024-2025

HCL 46 din 26.06.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 707 cu un volum de 401,54 mc

HCL 47 din 26.06.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 701 cu un volum de 363,09 mc

HCL 48 din 26.06.2023 privind aprobarea bugetului la SC STRAND IDECIU SRL

HCL 49 din 26.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos

HCL 50 din 26.06.2023 privind organizarea Târgului Băilor – Ideciu de Jos

HCL 51 din 26.06.2023 privind implementarea proiectului ,, Construire teren de sport”

HCL 52 din 26.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire teren de sport”

HCL 53 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare pistă pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, în comuna Ideciu de Jos, județul Mureș”

HCL 54 din 26.06.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ideciu de Jos pentru perioada 2021-2030

HCL 55 din 31.07.2023 privind aprobarea acordării îndemnizației lunare în conformitate cu art.42 din Legea nr.448/2006 republicată pentru domnul MOLDOVAN MIHĂILĂ, domiciliat în Ideciu de Sus, nr.181, județul Mureș

HCL 56 din 31.07.2023 privind aprobarea unui post de asistent personal pentru îngrijirea unei persone cu handicap în conformitate cu art.42 din Legea nr. 448/2006 republicată pentru KOCSIS TIBOR, domiciliat în Ideciu de Sus, nr. 95/A, județul Mureș

HCL 57 din 31.07.2023 privind aprobarea unui post de asistent personal pentru îngrijirea unei persone cu handicap în conformitate cu art.42 din Legea nr.448/2006 republicată, pentru MAN IOAN, domiciliat în Ideciu de Sus, nr.40, județul Mureș

HCL 58 din 09.08.2023 privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din județul Bistrița-Năsăud și UAT Comuna Sărățeni din județul Mureș în cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului ,,Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură

HCL 59 din 09.08.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului pentru proiectul Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Ideciu de Jos, județul Mureș

HCL 60 din 09.08.2023 privind aprobarea închiderii actului adițional nr.5 la contractul de lucrări nr.47/20.08.2020 pentru obiectul de investiții Construire grădiniță și creșă în localitatea Ideciu de Jos, județul Mureș

HCL 61 din 09.08.2023 privind aprobarea închiderii actului adițional nr.6 la contractul de lucrări nr.47/20.08.2020 pentru obiectul de investiții pentru obiectul de investiții Construire grădiniță și creșă în localitatea Ideciu de Jos, județul Mureș

HCL 62 din 09.08.2023 privind aprobarea închiderii actului adițional nr.7 la contractul de lucrări nr.47/20.08.2020 pentru obiectul de investiții pentru obiectul de investiții Construire grădiniță și creșă în localitatea Ideciu de Jos, județul Mureș

HCL 63 din 09.08.2023 privind rectificarea bugetului local și extrabugetar, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli sursa C

HCL 64 din 09.08.2023 privind sbailirea prețului la materialul lemnos din APV 2200140900390 cu un volum de 70 mc

HCL 65 din 09.08.2023 privind modificarea și completarea HCL nr.2/05.01.2023 privind aprobarea unui împrumut din contul de excedente pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaj între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare

HCL 66 din 05.09.2023 privind aprobarea unui post de asistent personal pentru îngrijirea unei persoane cu handicap în conformitate cu art.42 din Legea nr.448/2006 republicată, pentru SAVA IOAN, domiciliat în Ideciu de Jos, nr. 143/A, județul Mureș

HCL 67 din 05.09.2023 privind aprobarea sudiului de fezbilitate, indicatorilor tehnico-conomici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILP ÎN COMUNA IDECIU DE JOS, JUDEȚUL MUREȘ”, aprobat pentru finanțarea prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL 68 din 05.09.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat, a cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și contribuția proprie pentru proiectul ,, Construire grădiniță și creșă în localitatea Ideciu de Jos, județul Mureș”, cod SMIS 124020, POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

HCL 69 din 05.09.2023 privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru a organiza ,,Ziua internațională a persoanelor vârstnice”, în data de 30 septembrie 2023

HCL 70 din 05.09.2023 privind aprobarea transformării funcției publice vacante de inspector asistent în inspector superior din cadrul Compartimentului financiar contabil, modificarea organigramei și a statului de funcții al Unității Administrativ Teritoriale a comunei Ideciu de Jos

HCL 71 din 05.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos

HCL 72 din 05.09.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 2300140901590 cu un volum de 16,92 mc

HCL 73 din 05.09.2023 privind aprobarea actualizării indicatorului tehnico-economici, confinanțare precum și valoarea totală a investiției ,,MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC ȘI ARHITECTURAL ÎN COMUNA IDECIU DE JOS”

HCL 74 din 28.09.2023 privind susținerea zonei ITI Valea și Câmpia Mureșului și mandatarea comunei Gornești de a depune formularul de exprimare a interesului pentru dezvoltarea unei strategii de dezvoltare teritorială integrată

HCL 75 din 28.09.2023 privind aprobarea unui post de asistent personal pentru îngrijirea unei persoane cu handicap în conformitate cu art.42 din Legea nr.448/2006 republicată, pentru DEMENY IOLANDA, domiciliată în Ideciu de Jos, nr. 31, jud. Mureș

HCL 76 din 28.09.2023 privind implementarea proiectului ,,ACHIZIȚIE DE DOTĂRI PENTRU CĂMINELE CULTURALE APARȚINÂND COMUNEI IDECIU DE JOS”

HCL 77 din 28.09.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 760 cu un volum de 35,7 mc și din APV 765 cu un volum de 108,36 mc

HCL 78 din 30.10.2023 Privind darea în concesiune a rețelei de apă potabilă a localității Deleni, cuprinsă în domeniul public al UAT com. Ideciu de Jos către operatorul SC Compania Aquaserv SA

HCL 79 din 30.10.2023 Privind dare în concesiune a sistemului de Canalizare Ideciu de Jos și Ideciu de Sus cuprinsă în domeniul public al UAT Ideciu de Jos către operatorul Compania Aquaserv SA

HCL 80 din 30.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos.

HCL 81 din 30.10.2023 privind modificarea și completarea la HCL 36/30.04.2001, HCL 47/15.12.2016, HCL 61/01.08.2018, HCL 36/31.05.2023 privind completarea la INVENTARUL bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ideciu de Jos, județul Mureș cu drumul care face legătura între DJ 154 A și Calea Ferată, situat în Ideciu de Sus, între Pârâul Idicel și Tarlaua A 126 (la Moară), strada nr.11.

HCL 82 din 30.10.2023 privind aprobarea contractării serviciilor de întocmire a documentației tehnico-economică faza S.F. cu elemente de D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ,,EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA IDECIU DE JOS, JUDEȚUL MUREȘ”.

HCL 83 din 02.11.2023 de modificare și completare a HCL 36/30.04.2001, HCL 47/15.12.2016, HCL 61/01.08.2018, HCL 51/19.08.2021, HCL 36/31.05.2023 și HCL 81/30.10.2023 privind atestarea inventarului public, respectiv completarea, modificarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ideciu de Jos, județul Mureș, însușit prin HCL 36 din 30.04.2001.

HCL 84 din 07.11.2023 privind modificarea și completarea HCL 65/09.08.2023 privind aprobare unui împrumut din contul de excendent pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaj între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare.

HCL 85 din 07.11.2023 privind aprobarea Memoriului justivifacit și implementarea proiectului ,,UTILAJE PENTRU GOSPODĂRIREA COMUNEI IDECIU DE JOS”

HCL 86 din 07.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: ,,Construire școală ginazială, sat Ideciu de Jos, comuna Ideciu de Jos, județul Mureș”

HCL 87 din 07.11.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor, Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Construire școală gimnazială, sat Ideciu de Jos, comuna Ideciu de Jos, județul Mureș”

HCL 88 din 27.11.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 2300140900770 cu un volum de 401,54 mc

HCL 89 din 27.11.2023 privind aprobarea încheierii Constractului de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun din intravilanul comunei Ideciu de Jos, județul Mureș

HCL 90 din 27.11.2023 privind aprobarea încetării la nivelul Asociației Zona Mureșului Superior a Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea de audit public intern

HCL 91 din 27.11.2023 pentru aprobarea aderării Comunei Ideciu de Jos la sistemul de cooperare pentru audit și încheierea la nivelul Asociației de Dezvoltare intercomunitară Zona Reghin a Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de audit intern

HCL 92 din 27.11.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Ideciu de jos, județul Mureș, vânzarea a11 imobile/teren aparținând domeniului privat al comunei

HCL 93 din 27.11.2023 privind aprobarea din bugetul local a sumei de 85.000 lei cheltuieli cu privire la organizarea sărbătorilor de iarnă

HCL 94 din 27.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos

HCL 95 din 27.11.2023 privind acordarea avizului favorabil pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA FIȚCĂU, ALUNIȘ ȘI LUNCA MUREȘULUI, COMUNA ALUNIS, JUDEȚUL MUREȘ,,

HCL 96 din 27.11.2023 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ,,Construire grădiniță și creșă în localitatea Ideciu de Jos, județul Mureș”, cod SMIS 124020, finanțat prin POR/316/10/1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământul obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în urma finalizării lucrărilor

HCL 97 din 27.11.2023 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ,,Modernizare drum de interes local din Comuna Ideciu de Jos, jud. Mureș”, în urma finalizării lucrărilor

HCL 98 din 27.11.2023 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Comuna Ideciu de Jos, nr.58 din 9 august 2023

HCL 99 din 15.12.2023 privind modificarea începând ca anul fiscal 2024, la nivelul valorilor impozabile impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor prevăzute de Legea 227/2015 privind codul fiscal, aplicabile în comuna Ideciu de Jos, prin indexare cu rata inflației în procent de 13,8%

HCL 100 din 15.12.2023 privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2024 în comuna Ideciu de Jos

HCL 101 din 15.12.2023 privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe cladire și terenurile neingrijite de pe raza comunei Ideciu de Jos

HCL 102 din 14.12.2023 privind însuțirea de către Consiliul local Ideciu de Jos a Dispoziției primarului nr.107/08.12.2023 cu privire la rectificarea bugetului local

HCL 103 din 15.12.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 784 cu un volum de 29,28 mc din APV 785 cu un volum de 7,07 mc

HCL 104 din 15.12.2023 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor pentru refacerea imobilului afectat de incendiu la data de 28.11.2023, pentru domnul Costinaș Claudiu, domiciliat în Ideciu de Jos, nr.236

HCL 105 din 15.12.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului pentru proiectul ,,Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Ideciu de Jos, județul Mureș”

HCL 106 din 15.12.2023 privind cuprinderea în domeniul privat al Comunei Ideciu de Jos a imobilelor (terenuri) situate in intravilanul localității Ideciu de Jos

HCL nr.107 din 15.12.2023 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unității de învățământ preuniversitar din raza noastră teritorială, pentru anul școlar 2024-2025

HCL 108 15.12.2023 privind reducerea numărului maxim de posturi corespunzător UAT Ideciu de Jos, începând cu data de 01.11.2023