Dispoziția nr. 11 din 08.02.2023 privind desemnarea unei persoane in vederea asistării la incheierea unui contract de întreținere cu uzufruct viager