HCL 15 din 27.02.2023 privind aprobarea cheltuielilor aferente documentațiilor și lucrărilor conform Licenței de dare în administrarea pentru exploatare nr.23771 din 2021 – Anul II Contractual