HCL 20 din 13.03.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos