HCL 27 din 26.04.2023 privind aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER al Asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului ….