HCL 31 din 31.05.2023 privind însușirea de către Consiliul Local a Inventarului domeniului public și privat al comunei Ideciu de Jos