HCL 34 din 31.05.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 696 cu un volum de 116,70 mc