HCL 46 din 26.06.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 707 cu un volum de 401,54 mc