HCL 47 din 26.06.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 701 cu un volum de 363,09 mc