HCL 49 din 26.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos