HCL 52 din 26.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire teren de sport”