HCL 54 din 26.06.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ideciu de Jos pentru perioada 2021-2030