HCL 59 din 09.08.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului pentru proievtul Modernizarea drumurilor….