HCL 61 din 09.08.2023 privind aprobarea închiderii actului adițional nr.6 la contractul de lucrări nr.47 din 20.08.2020 pentru obiectul de incestiții….