HCL 71 din 05.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos