HCL 76 din 28.09.2023 privind implementarea proiectului ,,ACHIZIȚIE DE DOTĂRI PENTRU CĂMINELE CULTURALE APARȚINÂND COMUNEI IDECIU DE JOS”