HCL 8 din 31.05.2023 privind aprobarea destinației volumului de lemn pe picior pentru anul 2023