Indemnizaţia/Stimulent creştere copii

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

– cerere tip*;
– suspendare contract de muncă;
– adeverința complectată de angajator*;
– adeverintă de la Casa de pensi;
– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;
– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)
– dosar plic;

*  formularele se găsesc la serviciul de asistență socială din cadrul instituției;