Dispoziții primar 2023

Dispoziția nr. 1 din 03.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința extraordinară

Dispoziția nr. 2 din 10.01.2023 privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1126/27.10.2009 emisă de TRIBUNALUL MUREȘ, modificată în parte prin Decizia nr. 473/A/11.06.2015 a CURȚII DE APEL TÂRGU MUREȘ, rămasă definitivă prin Decizia nr. 361/18.02.2016 emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, pronunțate în Dosarul nr.296/102/2006, prin care s-a soluționat dosarul întocmit în baza Notificării nr.68/2001 și 69/2001

Dispoziția nr. 3 din 10.01.2023 privind desemnarea domnului GLIGA ANDREI-DANIEL, consilier asistent în cadrul compartimentului amenajarea teritoriului, urbanism și registru agricol, persoană responsabilă cu transmiterea declarațiilor de avere și declarațiile de interese ale consilierilor locali, primarului și funcționarilor publici prin intermediul platformei online de declarare a averii și a intereselor, denumită în continuare e-DAI, gestionată de Agenție

Dispoziția nr. 4 din 10.01.2023 privind modificarea și completarea Dispoziției primarului nr. 166/30.12.2022 cu privire la stabilirea salarilor pentru personalul angajat în cadrul Primăriei comunei Ideciu de Jos.

Dispoziția nr. 5 din 20.01.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 6 din 25.01.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energie.

Dispoziția nr. 7 din 25.01.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale.

Dispoziția nr. 8 din 26.01.2023 privind modificarea art.1 din DISPOZIȚIA nr. 2/10.01.2023 emisă primarului comunei Ideciu de Jos cu privire la punerea în executare a Sentinței civile nr.1126/27.10.2009 emisă de TRIBUNALUL MUREȘ, modificată în parte prin Decizia nr.473/A/11.06.2015 a CURȚII DE APEL TÂRGU MUREȘ, rămasă definitivă prin Decizia nr.296/102/2006, ca urmare a întocmirii unui nou PLAN DE SITUAȚIE a terenului în suprafață de 1,37 ha, la solicitarea beneficiarului.

Dispoziția nr. 9 din 31.01.2023 privind incetarea plății alocației pentru susținerea familiei a doamnei PILCĂ ELENA.

Dispoziția nr. 10 din 31.01.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei a doamnei COȘTIUG PETRUȚA-MARIANA.

Dispoziția nr. 11 din 08.02.2023 privind desemnarea unei persoane in vederea asistării la incheierea unui contract de întreținere cu uzufruct viager.

Dispoziția nr. 12 din 14.02.2023 privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Primăriei Comunei Ideciu de Jos, jud. Mureș.

Dispoziția nr. 13 din 20.02.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunai Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 14 din 24.02.2023 privind încetarea acordării autorului social doamnei IORDAN SILVIA.

Dispoziția nr. 15 din 24.02.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei IORDAN SILVIA.

Dispoziția nr. 16 din 24.02.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei OLAR MARIA-ELENA.

Dispoziția nr. 17 din 24.02.2023 privind încetarea acordării ajutorului social domnului HĂRȘAN IOAN.

Dispoziția nr. 18 din 24.02.2023 privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei a domnului SCOARȚĂ VIOREL.

Dispoziția nr. 19 din 24.02.2023 privind acordarea ajutorului social, doameni MUREȘAN ȘTEFANIA-FLORINA.

Dispoziția nr. 20 din 24.02.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social doamnei PUCZI ERIKA-IBOLYA.

Dispoziția nr. 21 din 27.02.2023 privind acordarea sprijinului material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou născuți.

Dispoziția nr. 22 din 27.02.2023 privind acordarea îndemnizației de handicap d-nei PANGA RAFILA.

Dispoziția nr. 23 din 01.03.2023 privind încetarea plății doamnei FRENȚ MIHAELA angajat ca asistent personal al doamnei CRIȘAN ELENA ca urmare a decesului acestuia.

Dispoziția nr. 24 din 01.03.2023 privind acordarea sporului pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, asistentului medical comunicar CHIHERI ELENA.

Dispoziția nr. 25 din 01.03.2023 privind acordarea sporului pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, mediatorul sanitar MUREȘAN MINODORA.

Dispoziția nr. 26 din 06.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 27 din 27.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 28 din 27.03.2023 privind convodarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 29 din 28.03.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social unui număr de 27 beneficiari ai acestui drept, în urma majorării indicatorului Socal de Referință (ISR).

Dispoziția nr. 30 din 28.03.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei a doamnei BERKI ANDREA-CRISTINA.

Dispoziția nr. 31 din 28.03.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei a doamnei BIRTA SANDA-CAMELIA.

Dispoziția nr. 32 din 28.03.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei a doamnei ȘUTEU OVIDIU.

Dispoziția nr. 33 din 29.03.2023 privind acordarea ajutorului social, domnului MAN IOAN.

Dispoziția nr. 34 din 29.03.2022 privind acordarea ajutorului social, doamnei BARABAȘ LAURA-MARIA.

Dispoziția nr. 35 din 29.03.2023 privind acordarea ajutorului social, doamnei BANYOI ERIKA-LUMINIȚA.

Dispoziția nr. 36 din 29.03.2023 privind rectificarea bugetului local.

Dispoziția nr. 37 din 29.03.2023 privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei a domnului OPREA MARIN.

Dispoziția nr. 38 din 20.04.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința extraordinară.

Dispoziția nr. 39 din 28.04.2023 privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei a domnului FEIER DANIELA.

Dispoziția nr. 40 din 15.05.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința extraordinară.

Dispoziția nr. 41 din 24.05.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 42 din 24.05.2023 privind desemnarea doamnei Mureșan Minodora în vederea asistării încheierii unui contract de donație.

Dispoziția nr. 43 din 29.05.2023 privind încetarea acordării ajutorului social doamnei MOLDOVAN ALMIRA-CRISTINA.

Dispoziția nr. 44 din 29.05.2023 privind încetarea acordării ajutorului social doamnei MUREȘAN ȘTEFANIA-FLORINA.

Dispoziția nr. 45 din 29.05.2023 privind acordarea ajutorului social, domanei IORDAN SILVIA.

Dispoziția nr. 46 din 29.05.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei MUREȘAN ȘTEFANIA-FLORINA.

Dispoziția nr. 47 din 29.05.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Moldovan Almira-Cristina.

Dispoziția nr. 48 din 29.05.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei OLAR MARIA-ELENA.

Dispoziția nr. 49 din 29.05.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia domnului ȘUTEU OVIDIU.

Dispoziția nr. 50 din 29.05.2023 privind acordarea ajutorului social, doameni ȘTEFAN MARIANA-ROXANA.

Dispoziția nr. 51 din 29.05.2023 privind încetarea acordării ajutorului social doamnei BUTA ELENA-LUMINIȚA.

Dispoziția nr. 52 din 09.06.2023 privind rectificare act de naștere.

Dispoziția nr. 53 din 09.06.2023 privind aprobarea Planului de Servicii efectuate la familia ȘUTEU OVIDIU cu domiciliu în comuna Ideciu de jos, sat Ideciu de Jos, nr. 220.

Dispoziția nr. 54 din 12.06.2023 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor la procedura de atribuire a contractului având ca obiect construire dispensar medical localitate Ideciu de Jos, nr. 213, comuna Ideciu de Jos, jud. Mureș

Dispoziția nr. 55 din 19.06.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 56 din 30.06.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei a doamnei RÎNCU RALUCA-ANDRADA.

Dispoziția nr. 57 din 30.06.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei a doamnei FISCUTEAN RADU-DANIEL.

Dispoziția nr. 58 din 30.06.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei a doamnei BERKI COSMIN-SORIN.

Dispoziția nr. 59 din 30.06.2023 privind acordarea ajutorului social, doamnei IONACHI MIHAELA-ANDREEA.

Dispoziția nr. 60 din 30.06.2023 privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei a domnului COȘTIUG IONEL-ILIE.

Dispoziția nr. 61 din 30.06.2023 privind acordarea îndemnizației de handicap d-nei FLOREA IOANA.

Dispoziția nr. 62 din 19.07.2023 privind desemnarea unor specialiști externi pe lângă comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura simplificată online de atribuire a contractului de execuție lucrări pentru proiectul Construire dispensar medical localitatea Ideciu de Sus, 213, comuna Ideciu de Jos, județul Mureș, cod CPV:4521000-2 Lucrări de construcții de clădiri, 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice, 71356200-0 Servicii de asistență tehnică.

Dispoziția nr. 63 din 26.07.2023 prin constituirea comisiei pentru recepționarea la terminarea lucrărilor pentru lucrarea Canalizare mesajeră în localitățile Ideciu de Jos și Ideciu de Sus, comuna Ideciu de Jos, județul Mureș.

Dispoziția nr. 64 din 25.07.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 65 din 31.07.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei GABOR OLGA.

Dispoziția nr. 66 din 31.07.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei GLIGOR ANGELICA.

Dispoziția nr. 67 din 31.07.2023 privind acordarea indemnizației de handicap d-nului MOLDOVAN MIHĂILĂ.

Dispoziția nr. 68 din 03.08.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 69 din 11.08.2023 privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului local Ideciu de Jos, județul Mureș, organizat în data de 14.09.2023.

Dispoziția nr. 70 din 24.08.2023 privind modificarea raportului de serviciu al doameni MATIȘ ALEXANDRA-EUGENIA, inspector asistent, în cadrul Compartimentului financiar contabil în cadrul Primăriei Comunei Ideciu de Jos, jud. Mureș.

Dispoziția nr. 71 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința ordinară.

Dispoziția nr. 72 din 01.09.2023 privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei a domnului RÎNCU ZOLTAN.

Dispoziția nr. 73 din 01.09.2023 privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei a doameni doamnei SAVA DANIELA.

Dispoziția nr. 74 din 01.09.2023 privind încetarea acordării ajutorului social doamnei SAVA DANIELA.

Dispoziția nr. 75 din 01.09.2023 privind încetarea acordării ajutorului social domnului RÎNCU OLIVIU.

Dispoziția nr. 76 din 01.09.2023 privind încetarea acordării ajutorului social doamnei BANYOI ERIKA-LUMINIȚA.

Dispoziția nr. 77 din 19.09.2023 privind desemnarea doamnei MUREȘAN MINODORA de reprezentare a comunei Ideciu de Jos în vederea asistării la încheierea unui contract de vânzare cumpărare.

Dispoziția nr. 78 din 22.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ideciu de Jos în ședința extraordinară.

Dispoziția nr. 79 din 25.09.2023 privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei a doamnei COȘTIUG PETRUȚA.

Dispoziția nr. 80 din 25.09.2023 privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei a doamnei CĂLIAN ANAMARIA-LUMINIȚA.

Dispoziția nr. 81 din 25.09.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei BERKI ANDREEA-CRISTINA.

Dispoziția nr. 82 din 25.09.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social doamnei BANYOI ELISABETA.

Dispoziția nr. 83 din 26.09.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei a domnului COȘTIUG IONEL.

Dispoziția nr. 84 din 27.09.2023 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei RAȚ ERIKA-LUMINIȚA.

Dispoziția nr. 85 din 29.09.2023 privind promovarea d-nei Raita Ioana, funcționar public definitiv în funcția publică de consilier, grad profesional principal în cadrul compartimentului de Asistență Socială și Stare Civilă.