Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport