HCL 18 din 27.02.2023 cu privire la aprobarea prețului de 139,07 …..