HCL 23 din 03.04.2023 privind aprobarea lotizării suprafețelor de pășune, proprietate privată a comunei Ideciu de Jos, disponibile la nivelul anului 2023