HCL 28 din 26.04.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată a comunei Ideciu de Jos