HCL 32 din 31.05.2023 privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA INVEST MUREȘ”