HCL 33 din 31.05.2023 privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al SC STRAND IDECIU SRL