HCL 38 din 31.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ideciu de Jos