HCL 43 din 31.05.2023 privind înregistrarea UAT Ideciu de Jos în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale ….