HCL 45 din 26.06.2023 privinf aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării la nivel local al procedurilor….