HCL 53 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul…