HCL 62 din 09.08.2023 privind aprobarea închiderii actului adițional nr.7 la contractul de lucrări nr.47 din 20.08.2020 pentru obiectul de incestiții….