HCL 63 din 09.08.2023 privind rectificarea bugetului local și extrabugetar, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli sursa C