HCL 67 din 05.09.2023 privind aprobarea sudiului de fezbilitate, indicatorilor tehnico-conomici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ….