HCL 7 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de