Proces verbal stabilire nr. de ordine pe buletinele de vot Circumscriptia comunala nr.60 Ideciu de Jos