Declaraie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren în cazul persoanelor juridice