HCL 12 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Ideciu de Jos pentru anul 2023