HCL 30 din 19.05.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului pentru proiectul…