HCL 5 din 05.01.2023 privind aderarea comunei Ideciu de Jos la Asociația Comunelor din România