HCL 65 din 09.08.2023 privind modificarea și completarea HCL …..