HCL 72 din 05.09.2023 privind stabilirea prețului la materialul lemnos din APV 2300140901590 cu un volum de 16,92 mc