HCL 73 din 05.09.2023 privind aprobarea actualizării indicatorului tehnico-economici, confinanțare precum și valoarea totală a investiției…